Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Region SyddanmarkSpecialcenter Syddanmark


Specialcenter Syddanmark

Specialcenter Syddanmark

Specialcenter Syddanmark udfører højt specialiserede og effektive socialpædagogiske indsatser med fokus på rehabilitering, udvikling og individuel tilpasset støtte.

  • Vi tilbyder bolig, beskæftigelse og skole til børn, unge og voksne  med psykisk udviklingshæmning.
  • Vi lægger vægt på omsorg og rehabilitering og har borgernes udvikling og trivsel i fokus.
  • Vi  har  tilbud til domfældte psykisk udviklingshæmmede.
  • Vi har har mulighed for at oprette særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter.

Centeret er fordelt på 6 afdelinger, som ligger i Ringe, Østrup, Middelfart, Rødding og Ribe.

   Fuglemajgård
 

   Kompasrosen
 

 

  • Botilbud til voksne med udviklingshæmning, med dom eller særlige behov i forhold til adfærd, herunder personer med dobbelt diagnoser og udtalt problemadfærd.
  • Lov om Social service §§ 107, 108
  • Kontakt
  • Læs mere

 

 

  • Bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med udviklingshæmning med dom eller særlige behov i forhold til adfærd, herunder personer med dobbelt diagnoser og udtalt problemadfærd.  
  • Lov om Social Service §§ 104, 107 og 108
  • Kontakt
  • Læs mere

 

   Midgårdhus
 

   Østruplund
 

 

  • Bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med udviklingshæmning, med dom eller særlige behov i forhold til adfærd, herunder personer med dobbelt diagnoser og udtalt problemadfærd.
  • Lov om Social Service §§ 104, 107, 108.
  • Kontakt
  • Læs mere

 

 

  • Bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med udviklingshæmning, med dom eller særlige behov i forhold til adfærd, herunder personer med dobbelt diagnoser og udtalt problemadfærd
  • Østruplund består af 3 boafdelinger, Slottet, Marken og Skoven og 1 beskæftigelsestilbud: A-huset
  • Lov om Social Service §§ 104, 107 , 108
  • Kontakt
  • Læs mere

 

   Børnehusene i Middelfart
 

   Møllebakken
 

 

  • Botilbud for børn og unge med udviklingshæmning samt udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige og sociale område. 
  • Modtager børn og unge mellem 3 og 18 år
  • Tilbyder efterværn til unge, der er indskrevet på tilbuddet
  • Lov om Social Service § 66, stk.1 nr 6
  • Kontakt
  • Læs mere

 

 

  • Bo- og skoletilbud for børn og unge med markante og ofte multible problemstillinger. Typisk i form af sociale, emotionelle, kognitive og/eller psykiatrinære vanskeligheder
  • Modtager børn og unge mellem 10 og 18 år
  • Tilbyder efterværn til unge, der er indskrevet på tilbuddet
  • Tilbyder intern skole 
  • Lov om Social service § 66, stk 1. nr. 6  og Specialundervisning efter Folkeskoleloven §§20 stk. 2
  • Kontakt
  • Læs mere

 

    Elevhjemmet
 

 

 

  • Botilbud for børn og unge med hørenedsættelse samt udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige og sociale område. Alle børn og unge er indskrevne på Fredericia Skolen
  • Modtager børn og unge mellem 6 og 25 år
  • Elevhjemmet er beliggende i 2 villaer i umiddelbar nærhed af Fredericia Skolen
  • Lov og Social Service §66 stk. 1, nr. 7 samt § 107
  • Kontakt
  • Læs mere
 

 

 


Senest opdateret den 10-06-2020
Skriv til Socialområdet