Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Region SyddanmarkSpecialcenter Syddanmark


Om centret

Om centret

Specialcenter Syddanmark er et af Region Syddanmarks sociale centre. 

Specialcenter Syddanmark yder en højt specialiseret rehabiliterende indsats til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Centret har fire afdelinger med bo- og beskæftigelsestilbud, samt bo- og skoletilbud. Afdelingerne ligger i Ringe, Ribe, Vejen, Middelfart og Østrup på Nordfyn. 

Centret yder socialpædagogisk og psykologisk intervention til mennesker med behov for en struktureret og individuel tilrettelagt indsats. Centret har mulighed for at tilbyde massiv skærmning og personalemæssig døgndækning til personer, som har behov for en solid socialpædagogisk indsats.

Målgruppe

Voksne: Mænd og kvinder med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i let til middelsvær grad. Målgruppen er også personer med dobbeltdiagnoser, udtalt problemadfærd og domfældte. Målgruppens adfærd er blandt andet kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og selvindsigt, personlighedsforstyrrelser, lav aggression- og impulskontrol, dobbeltdiagnoser, affektlabilitet og blandingsmisbrug.

Unge: Unge med markante emotionelle, kognitive og/eller psykiatrinære vanskeligheder 

Du kan læse mere om centrets yddelser her

Lovgrundlag

Tilbuddene er omfattet af Servicelovens §§ 66, 103, 104, 107 og 108.

Botilbud 

Specialcenter Syddanmark tilbyder boliger og ydelser til unge voksne udviklingshæmmede og andre fysiske og psykiske handicap. Vi har mulighed for at oprette enkeltmandsprojekter for borgere med særlige behov.

Du kan læse mere om centrets botilbud her.

Beskæftigelsestilbud. 

Specialcenter Syddanmark har beskæftigelsestilbud på Østruplund og Grønnebæk. Der kan være tale om interne eller eksterne beskæftigelsestilbud.

Læs mere om centrets beskæftigelsestilbud under afdeling Østruplund og afdeling Grønnebæk.

Værdier og pædagogik

I Specialcenter Syddanmark vil vi gerne kendes på:

 • Levering af specialviden - anvendt
 • Individuelle tilpassede metoder baseret på evidens
 • Strategier med afsæt i problemets oprindelse
 • Vi trækker på andre specialister
 • Personlig udvikling og habilitering
 • Uddannelsesforpligtigelse
 • Professionel tilgang
 • Aktive samfunds debattører
 • Målbarhed

Mission:

 • I nært samarbejde med borgeren og kommunen udfører vi højt specialiserede og effektive rehabiliterende indsatser med fokus på udvikling og individuel tilpasset støtte.

Vision:

 • I Specialcenter Syddanmark er udvikling af den bedste socialpædagogiske indsats samt en attraktiv og udviklingsorienteret arbejdsplads et fælles forpligtende anliggende for ledelse og medarbejdere.

Værdier:

 • I specialcentret arbejder vi ud fra Region Syddanmarks officielle værdigrundlag.
 • I specialcentret er der i øvrigt mulighed for, at der på afdelingsniveau kan formuleres lokale værdigrundlag så længe de er i overensstemmelse med Region Syddanmarks officielle værdier.

Ledelsesgrundlag:

 • I specialcentret arbejder ledelsen ud fra Region Syddanmarks officielle ledelsesgrundlag.

Tilsyn

Der udføres tilsyn af Socialtilsyn Syd

Samarbejde med pårørende

I forbindelse med vores rehabiliterende indsatser værdsætter vi samarbejdet med de pårørende til de borgere, der bor på centret og/eller benytter sig af vores beskæftegelsetilbud. Sammen kan vi skabe de bedst mulige rammer for borgerne. Vi har etableret et pårørenderåd med repræsentanter fra alle centrets afdelinger. I rådet drøfter og informerer vi om aktuelle og kommende udfordringer, samt begivenheder i centrets afdelinger.

 


Senest opdateret den 22-09-2020
Skriv til SocialområdetTilgængelighedserklæring