Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Region SyddanmarkSpecialcenter Syddanmark


Specialcenter Syddanmark

Specialcenter Syddanmark

Specialcenter Syddanmark

Specialcenter Syddanmark udfører højt specialiserede og effektive socialpædagogiske indsatser med fokus på rehabilitering, udvikling og individuel tilpasset støtte.

 • Vi tilbyder bolig, beskæftigelse og skole til børn, unge og voksne  med psykisk udviklingshæmning.
 • Vi lægger vægt på omsorg og rehabilitering og har borgernes udvikling og trivsel i fokus.
 • Vi  har  tilbud til domfældte psykisk udviklingshæmmede.
 • Vi har har mulighed for at oprette særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter.

Centeret er fordelt på 7 afdelinger, som ligger i Ringe, Udby, Fredericia, Østrup, Rødding og Ribe.

   Fuglemajgård
 

   Kompasrosen
 

 

 • Botilbud til voksne med udviklingshæmning, med dom eller særlige behov i forhold til adfærd, herunder personer med dobbelt diagnoser og udtalt problemadfærd.
 • Lov om Social service §§ 107, 108
 • Kontakt
 • Læs mere om Fuglemajgård

 

 • Bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med udviklingshæmning med dom eller særlige behov i forhold til adfærd, herunder personer med dobbelt diagnoser og udtalt problemadfærd.  
 • Lov om Social Service §§ 104, 107 og 108
 • Kontakt
 • Læs mere om Kompasrosen

 

   Midgårdhus
 

   Østruplund
 

 

 • Bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med udviklingshæmning, med dom eller særlige behov i forhold til adfærd, herunder personer med dobbelt diagnoser og udtalt problemadfærd.
 • Lov om Social Service §§ 104, 107, 108.
 • Kontakt
 • Læs mere om Midgårdhus

 

 

 • Bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med udviklingshæmning, med dom eller særlige behov i forhold til adfærd, herunder personer med dobbelt diagnoser og udtalt problemadfærd
 • Østruplund består af 3 boafdelinger, Slottet, Marken og Skoven og 1 beskæftigelsestilbud: A-huset
 • Lov om Social Service §§ 104, 107 , 108
 • Kontakt
 • Læs mere om Østruplund

 

   Børne- og Ungehusene Udby
 

   Elevhjemmet
 

 

 • Botilbud - og skoletilbud for børn og unge med markante og ofte multible problemstillinger. Typisk i form af sociale, emotionelle, kognitive og/eller pkykiatrinære vanskeligheder
 • Modtager børn og unge mellem 6 og 18 år (23), efterværn for allerede indskrevne borgere
 • Tilbyder intern skole
 • Lov om Social service § 66, stk. 1. nr. 6  og Specialundervisning efter Folkeskoleloven §§20 stk. 2
 • Kontakt
 • Læs mere om Børne- og Ungehusene Udby
   

 

 

 • Botilbud for børn og unge med hørenedsættelse samt udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige og sociale område. Alle børn og unge er indskrevne på Fredericia Skolen
 • Modtager børn og unge mellem 6 og 25 år
 • Elevhjemmet er beliggende i 2 villaer i umiddelbar nærhed af Fredericia Skolen
 • Lov og Social Service §66 stk. 1, nr. 7 samt § 107
 • Kontakt
 • Læs mere om Elevhjemmet


 

 

 


Senest opdateret den 18-10-2021
Skriv til SocialområdetTilgængelighedserklæring